Postbank

През 2021 г. Пощенска банка отбелязва своята 30-а годишнина и затвърждава солидното си присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Финансовата институция има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка е с една от най-добре развитите високотехнологични клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране. През 2019 г. стартира цялостно обновяване на клоновата си мрежа като откри първите си дигитални офиси, като част от цялостната си политика да въвежда иновации в удобство на клиентите си. Като част от стратегията си да предоставя отлично клиентско преживяване за всеки потребител в средата на 2020 година и спрямо най-добрите световни практики Пощенска банка въведе в клоновата си мрежа и дигитални зони за експресно банкиране, които осигуряват повече бързина и където клиентите могат да се идентифицират с банковата си карта и да извършват сами около 90% от операциите, извършвани на каса.

Дигиталните зони за експресно банкиране на Пощенска банка предоставят нова безконтактна функционалност, която позволява извършването на платежни и неплатежни операции с доближаване на картата до безконтактния четец на съответното устройство. С въвеждането на услугата от ново поколение финансовата институция допълнително улеснява своите клиенти с безконтактни карти бързо и удобно да извършват банкови трансакции, без да посещават банков клон. На банкоматите на банката, вече и безконтактно, могат да се извършват следните услуги: теглене на пари в брой, проверка на баланс, плащане на битови сметки, плащане на задължение по кредитна карта от Пощенска банка, получаване на парични преводи от Western Union по дебитна карта от Пощенска банка и вноска в брой по карта от Пощенска банка на банкоматите с депозитна функция. На клиентите на Пощенска банка е предоставена възможност и за безконтактно извършване на операциите, приложими чрез устройствата за самообслужване в дигиталните зони за експресно банкиране, които позволяват осъществяване на почти всички операции, без да се налага посещение в банков офис.

През 2021 г. имплементирането на иновативни дигитални решения ще продължи да бъде основен фокус в стратегията на банката като успоредно с това ще разширява допълнително функционалностите на дигиталните си зони, както и покритието на клоновата си мрежа.