Yettel.

Йеттел България, част от PPF Telecom Group, е телекомуникационна компания, която свързва над 3 милиона клиенти с хора, устройства и бизнеси. До март 2022 г. компанията присъства на българския пазар като Теленор България.

В над 20-годишната си история на българския пазар компанията изгражда солиден опит като пионер в областта на безжичните мрежи и отвъд тях, като стартира първата търговска 4G мрежа в България през 2015 г., първата VoLTE услуга през 2018 г. и проправя пътя за развитието на 5G с първия тест на мрежата от пето поколение в страната. Водещият в сектора подход на Yettel към инфраструктурата печели четири поредни сертификата Best in Test на световната компания umlaut, определяща златния стандарт в телекомуникациите.

Днес Йеттел България има повече от 1800 служители, оперира над 180 магазина и осигурява покритие на мобилната мрежа за над 99% от населението на България.


Yettel Bulgaria, part of PPF Telecom Group, is a telecommunications company that connects over 3 million customers to people, devices and businesses. Until March 2022, the company operated on the Bulgarian market as Telenor Bulgaria.

Over its 20 years history on the Bulgarian market, the company has built a strong track record as a pioneer in wireless and beyond, launching Bulgaria’s first commercial 4G network in 2015, the first VoLTE service in 2018 and paving the way for the development of 5G with the country’s first 5G network test. Yettel’s sector-leading approach to infrastructure has won four consecutive Best in Test certificates awarded by the global gold-standard benchmarking organization umlaut.

Today, Yettel Bulgaria employs more than 1800 people, operates more than 180 retail stores, with its mobile network covering more than 99% of the Bulgarian population.

For more information please visit: https://www.yettel.bg.

10:00 - 22:00