Безплатна автобусна линия на Sofia Ring Mall

31 август, 2021

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 01.09.2021г., София Ринг Мол възстановява регулярното разписание за всички планирани курсове на безплатната атракционна линия.

Маршрутът на безплатния автобус на София Ринг Мол е както следва:

От спирка Бизнес Парк София тръгва в 09:00 – 22:30 (* на всеки половин час)

София Ринг Мол – Резиденшъл парк- Местност Камбаните – Метростанция ‚,Бизнес парк София“.

От спирка София Ринг Мол тръгва в 09:15 – 22:45 (* на всеки половин час).

 

Метростанция “Бизнес парк София”  Резиденшъл парк  Местност Камбаните  София Ринг Мол  Резиденшъл парк  Местност Камбаните 
тръгва  тръгва  тръгва  тръгва  тръгва  тръгва 
9:00  9:04  9:05  9:15  9:19  9:20 
9:30  9:34  9:35  9:45  9:49  9:50 
10:00  10:04  10:05  10:15  10:19  10:20 
10:30  10:34  10:35  10:45  10:49  10:50 
11:00  11:04  11:05  11:15  11:19  11:20 
11:30  11:34  11:35  11:45  11:49  11:50 
12:00  12:04  12:05  12:15  12:19  12:20 
12:30  12:34  12:35  12:45  12:49  12:50 
13:00  13:04  13:05   13:15  13:19   13:20  
13:30    13:34  13:35   13:45  13:49  13:50 
14:00  14:04  14:05   14:15   14:19  14:20  
 14:30   14:34  14:35   14:45  14:49  14:50 
15:00  15:04  15:05  15:15    15:19   15:20 
 15:30  15:34   15:35   15:45  15:49  15:50 
16:00  16:04  16:05  16:15   16:19   16:20  
16:30    16:34   16:35  16:45  16:49  16:50 
17:00  17:04  17:05  17:15  17:19  17:20 
17:30  17:34  17:35  17:45  17:49  17:50 
18:00  18:04  18:05  18:15  18:19  18:20 
18:30  18:34  18:35  18:45  18:49  18:50 
19:00  19:04  19:05  19:15  19:19  19:20 
19:30  19:34  19:35  19:45  19:49  19:50 
20:00  20:04  20:05  20:15  20:19  20:20 
20:30  20:34  20:35  20:45  20:49  20:50 
21:00  21:04  21:05  21:15  21:19  21:20 
21:30  21:34  21:35  21:45  21:49  21:50 
22:00  22:04  22:05  22:15  22:19  22:20 
22:30  22:34  22:35  22:45  22:49  22:50