Официални правила на онлайн играта „Месец на ресторантите“.

1 април, 2022

 

Официални правила за провеждане на онлайн играта на Sofia Ring Mall „Месец на ресторантите“

  1. Период за участие:

1.1. Периодът за участие в онлайн играта на Sofia Ring Mall „Месец на ресторантите“ („Играта“) е от 01 април 2022 г. до 23:59 часа на 30 април 2022 г.

1.2. Играта се провежда на официалния сайт на „София Саут Ринг Мол“ ЕАД: https://www.sofiaring.bg/ („Страницата на Играта“).

  1. Организатор:

2.1. Организатор на Кампанията е „София Саут Ринг Мол“ ЕАД, ЕИК: 200114696, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 214 („Организаторът“).

  1. Участници:

3.1.1 Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 14 години с постоянен адрес в Република България.

3.1.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

3.1.3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

3.1.4. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

3.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да изпълни следните условия:

3.2.1 Да поръча и закупи едно или повече ястия от специалното меню от кампанията “Месец на ресторантите“ в един от четирите ресторанта на територията на Sofia Ring Mall – Crystal Burger & Steak, Victoria, Edo sushi, Roma Bene.

3.2.2. Да сканира QR код, който ще му бъде даден със сметката в ресторанта.

3.2.3. Да въведе двете си имена и имейл.

3.2.4. Да приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта https://www.sofiaring.bg/

3.2.5. Да кликне и да завърти колелото на късмета на сайта https://www.sofiaring.bg/

Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.

3.2.6 В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

  1. Механизъм на участие:

4.1. Участник в играта може да бъде всеки клиент на ресторант Roma Bene, Edo Sushi, Victoria или Crystal Burger & Steak, който е поръчал едно или повече от предложенията от специално създаденото меню за Кампанията „Месец на ресторантите“.

4.2. Участникът в играта сканира QR код, предоставен му от служител на ресторанта заедно със сметката. QR кодът пренасочва потребителя към уеб под страница на официалния сайт на София Ринг Мол – https://www.sofiaring.bg/, където се случва Играта.

4.3. Потребителя попълва своите две имена и имейл в оказаното поле и след това се допуска до Играта да кликне върху бутон, който завърта колело на късмета. Генерира се награда, избрана на случаен принцип.

4.4. В момента на печалба към имейла на участника автоматично се генерира потвърждение, което съдържа описание на наградата, валидността й, описание на основната дейност на магазина и локацията му в София Ринг Мол.

4.5. Автоматично известие в реално време се генерира и към служителите в съответния магазин, съдържащо две имена и имейл на участника с цел верификацията му на място.

4.6.. В рамките на Кампанията „Месец на ресторантите“ всеки Участник може да участва до 5 пъти в Играта.

4.7. Всеки Участник може да участва в Играта веднъж в рамките на всеки 6 часа до достигане на 5 участия при изпълнени условията, посочени по-горе.

4.8. В рамките на едно посещение в един от ресторантите от кампанията „Месец на ресторантите“ всеки Участник има право да играе веднъж и може да спечели само една награда, независимо колко ястия от специалното меню е поръчал

4.9. Участието в Играта е до изчерпване на количествата на наградите

  1. Награди:

500 ваучера за: Безплатна консултация и демо процедура на тяло + подарък поддържаща процедура за цяло тяло на стойност 200лв при закупуване на пакет от студио за красота Dupissima.

 

500 ваучера за отстъпка 10% от магазин Goto .

30 броя ваучера за 15% отстъпка на колекция Zancan от магазин Goto

30 броя ваучера за 15% отстъпка на колекция Disney jewellery от магазин Goto

30 броя ваучера за 15% отстъпка на колкеция Cashmere от магазин Goto

30 броя ваучера за 20% отстъпка на колекция Maison Tatiana Faberge от магазин Goto

30 броя ваучера за 20% отстъпка на колекция Cesare Paciotti от магазин Goto

40 броя ваучера за 30% отстъпка на колекция Povlino от магазин Goto

20 броя подарък сребърно бижу от магазин Goto

10 броя подарък полускъпоценен камък от магазин Goto

4 броя подаръчен ваучер на стойност 50 лева от магазин Goto

 

100 броя ваучери за 20% отстъпка на всички налични артиули, които не са в каталог, текуща промоция или с трайно намалени ниски цени от магазин Comsed.

 

4 броя ваучера по 30 лева от магазин My Silver

 

10 броя награди: сет от продукти за приготвяне на паста от магазин dm

 

6 броя ваучери за 10% отстъпка за продукти на редовна цена от магазин Swarovski

 

20 броя подарък: Test Drive + аксесоар количка на бранда от магазин Mercedes Benz.

 

4 броя ваучери на стойност 50 лева всеки при покупка за над 100 лева от оптики Grand Optics.

 

10 броя ваучери за каране на картинг всеки на стойност 50 лева от Sofia Karting Ring

 

10 броя ваучери, всеки на стойност 10 лева от магазин Pepcо.

 

 

  1. Определяне на печелившия Участник:

6.1. В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

6.2. Тегленето на награда от Участника се извършва на момента със специализиран софтуер на случаен принцип.

6.5. След изтегляне на печелившите Участници се извършва проверка от служител на магазина предоставящ наградата дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

  1. Получаване на наградата:

7.1. В срок до 3 часа след момента на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т. 6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез потвърдителен имейл.

7.1.1. Печелившият Участник трябва да представи всички данни (две имена и имейл), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани както  за предоставянето на тази конкретна награда, така и биха могли да бъдат използвани в имейл маркетинг кампания на София Ринг Мол. В случай, че печелившия Участник няма навършени 18 години, то тогава наградата трябва да бъде взета от техен настойник, който трябва да представи (три имена).

7.2. Наградата може да бъде използвана до съответния срок от датата на тегленето.

Срок:

Dupissima: до 30 юни 2022г.

Goto: 2 месеца от момента на печалба

Comsed: до 10 май 2022г.

My Silver: 6 месеца от момента на печалба

dm: до 7 май 2022г.

Swarovski: до 30.04.2022

Mercedes Benz: 1 месец от момента на печалба

Grand Optics: до 31 май 2022г.

Sofia Karting Ring: 3 месеца от момента на печалба

Pepco: до 31.12.2022

 

7.3. При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

7.6. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

  1. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.7.Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

  1. Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печелившия Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници. Това е нужното за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в т. 7 и т. 8.

9.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет страницата www.sofiaring.bg (https://bit.ly/2MKs8t8) и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.

9.3. На страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и фамилия или потребителско име – според Instagram профила на печелившия Участник.

9.4. Организаторът може да популяризира Кампанията в социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter, включително да публикува информация за Кампанията и две имена на печелившия Участник или потребителското уми (според неговия Instagram профил) на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official/) и на официалната си страница в Instagram (https://www.instagram.com/sofia_ring_mall/).

9.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им страницата на Кампанията

  1. Деклариране на наградата по Закона за данъците върху доходите на физически лица.

10.1. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

10.2. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим от получателя на предметната награда и подаването на годишната данъчна декларация по отношение получената предметна награда се извършва в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

10.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградата и не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.

Настоящите Правила влизат в сила на 01.04.2022 г.