Забавление

Официални правила на Фейсбук игра: Спечели плюшено мече за Коледа

11 Dec 2019

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални Правила на Играта

1.1. Играта „Спечели плюшено мече за Коледа със Sofia Ring Mall“ („Играта“) се организира и провежда от София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК 200114696, адрес, София, България, Околовръстен път 214, София Ринг Мол – офис управление.

1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на София Саут Ринг Мол ЕАД https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official и на интернет страницата www.sofiaring.bg.

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните Правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на Организатора или на Фейсбук страницата му.

Раздел 2. Територия и период на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, София, бул. Околовръстен път 214, Търговски център София Ринг Мол. Периодът на Играта е от 11:00 ч. на 09.12.2019 г. до 23:59 ч. на 19.12.2019 г.

Раздел 3. Механизъм на Играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

3.1. Всеки потребител на социалната мрежа Фейсбук има правото да участва в Играта на София Саут Ринг Мол ЕАД.

3.2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да посети Sofia Ring Mall, да се снима с огромния мечок в Sofia Ring Mall, който е разположен на ниво 1 и е част от празничната украса на мола, и да публикува снимката като коментар под специалния пост-игра на Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall в рамките на посочения краен срок за участие. Коментари, несъдържащи снимка с мечока или качени на друго място във Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall, според Правилата няма да се зачитат за валидно участие в Играта. Всеки Участник, регистрирал валидно участие в Играта, участва в жребий за спечелването на 1 награда.

3.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

3.4. 10 победители ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 20.12.2019 г. и ще бъдат обявени чрез коментар под поста-игра във Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall.

3.5. Наградите в Играта са 10 броя плюшени мечета, предоставени от Комсед.

3.6. Победителите трябва да вземат наградите си от бюро „Информация“ в Sofia Ring Mall срещу представяне на лична карта след обявяването им на Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall. Наградите не могат да се разменят срещу паричната им равностойност.

Раздел 4. Критерии за участие в Играта

4.1. За валидно участие се счита всеки коментар под поста с Играта, съдържащ снимка на Участника с огромния мечок, който е част от празничната украса в Sofia Ring Mall, публикуван в рамките на посочения краен срок за участие.

4.2. В промоцията не могат да участват служители на София Саут Ринг Мол ЕАД, служители в магазините в София Саут Ринг Мол ЕАД, както и техните семейства.

ДРУГИ:

1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

2. С включването си в томболата всеки Участник предоставя безвъзмездно на София Ринг Мол разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от Играта, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Обратно към новини