Забавление

Официални правила на игра “Извиняваме се, господа. Ето нещо и за вас” 23.06.2018-11.07.2018

22 Jun 2018

Раздел 1. Организатор на играта и Официални Правила на играта

1.1. Играта „Извиняваме се, господа. Ето нещо и за вас ” („Играта“) се организира и провежда от София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК 200114696, адрес, София, България, Околовръстен път 214, София Ринг Мол – офис управление. Представлявано от Димитриос Папулис – Изпълнителен директор

1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на София Саут Ринг Мол ЕАД https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official и на интернет страницата www.sofiaring.bg

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.

Раздел 2. Територия и период на промоцията

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Периода на играта е от 10:00 23.06.2018г. до 15:00 часа на 11.07.2017г.

Раздел 3. Механизъм на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

3.1. Всеки посетител на търгоския център Sofia Ring Mall, намиращ се на адрес Околовръстен път 214 и направил покупки за периода на Играта на обща стойност над 200 лв има правото да участва в играта на София Саут Ринг Мол ЕАД.

3.2. За да се включи в играта, участникът трябва да извърши следното:

-           да направи покупки в обектите в София Саут Ринг Мол на обща стойност над 200 лв в периода на играта

-           да престави касовите бележки за покупки на бюро Информация и да вземе срещу тях специален талон/ваучер

-           да престави талона/ваучера на касите на Cine Grand на ниво 2 в София Саут Ринг Мол и да вземе двоен билет/2 билета за избран мач от програмата на киното за излъчване на мачовете от Първенството за Световната купа 2018 в Русия.

3.3. Броя на билетите участващи в играта е 400 броя или 200 печеливши:

3.4. Датите и часовете на мачовете участващи в играта са следните:

30.06.2018. - 21:00 ч. 1/8 финали

1.07.2018. - 21:00 ч. 1/8 финали;

2.07.2018. - 21:00 ч. 1/8 финали

3.07.2018. - 21:00 ч. 1/8 финали  

10.07.2018 -  21:00 ч. – 1/2 финали

11.07.2018 - 21:00 ч. – 1/2 финали

Раздел 4. Критерии за участие в промоцията

4.1. За валидно участие се счита всеки представил касови бележки от обекти с София Саут Ринг Мол на стойност над 200 лв напрвени в периода 23.06.18 – 11.07.18

4.2. В Играта не могат да участват служители на София Саут Ринг Мол ЕАД, служители в магазините в София Саут Ринг Мол ЕАД, както и техните семейства.

ДРУГИ:

1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

2. Играта важи до изчерпване на количествата.

3. София Саут Ринг Мол не гарантира места за всички мачове, всичко зависи от свободните места в момента на взимане на билетите на касите на Cine Grand.

4. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

Обратно към новини