Забавление

Официални правила на Фейсбук игра: Преследвай Dino Ranger-a

18 Sep 2019

1.1. Играта „ Преследвай Dino Ranger-a” („Играта“) се организира и провежда от София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК 200114696, адрес, София, България, Околовръстен път 214, София Ринг Мол – офис управление. Представлявано от Димитриос Папулис – Изпълнителен директор

1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на София Саут Ринг Мол ЕАД https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official и на интернет страницата www.sofiaring.bg

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.

Раздел 2. Територия и период на промоцията

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в град София. Периодът на играта е от 18.09.2019 г. до 17:00 часа на 30.09.2019 г.

2.2 Брандираният автомобил Ford Ranger с визията на изложението „Динозаври в Sofia Ring Mall” ще се движи само на територията на град София и в посочения период.

Раздел 3. Механизъм на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

3.1. Всеки потребител на социалната мрежа Фейсбук има правото да участва в играта на София Саут Ринг Мол ЕАД.

3.2. За да се включи в играта, потребителят трябва да направи авторска снимка на специално брандирания автомобил Ford Ranger с визията на изложението „Динозаври в Sofia Ring Mall” и да публикува снимката като коментар под специалния пост-игра на Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall в рамките на посочения краен срок за участие. Коментари, несъдържащи снимка на автомобила или качени на друго място във Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall, според правилата няма да се зачитат за валидно участие в Играта. Всеки участник, регистрирал валидно участие в Играта, участва в жребий за спечелването на 1 награда.

3.3. Участието в промоцията не е обвързано с покупка.

3.4. Един потребител има право да участва неограничен брой пъти в посочените критерии за участие в Играта.

3.4. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип след 17:00 часа на 30.09.2019 г. и ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на София Ринг Мол.

3.5. Наградите в Играта са:

- 10 броя двойни билети за изложението „Динозаври в Sofia Ring Mall“ и играчка динозавър  

3.6. Победителите трябва да вземат наградите си от бюро „Информация” в София Ринг Мол срещу представяне на лична карта след обявяването им на фейсбук страницата на София Ринг Мол. Наградите не могат да се разменят срещу паричната им равностойност.

Раздел 4. Критерии за участие в промоцията

4.1. За валидно участие се счита всеки коментар под поста с играта, съдържащ снимка на брандирания автомобил Ford Ranger, публикуван в рамките на посочения краен срок за участие.

4.2. В промоцията не могат да участват служители на София Саут Ринг Мол ЕАД, служители в магазините в София Саут Ринг Мол ЕАД, както и техните семейства.

ДРУГИ:

1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на София Ринг Мол разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Обратно към новини